Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WFiIS Damian Świdziński otrzymał Medal „Universitas Lodziensis Alumno Laude Dignissimo”

Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WFiIS Damian Świdziński otrzymał Medal „Universitas Lodziensis Alumno Laude Dignissimo – za wybitną działalność studencką lub doktorancką na rzecz i dla dobra Uniwersytetu Łódzkiego” (2014).