Precyzyjne pomiary neutronowych przekrojów czynnych przy urządzeniu n_TOF w CERN

Tytuł projektu: Precyzyjne pomiary neutronowych przekrojów czynnych przy urządzeniu n_TOF w CERN

Kierownik projektu: prof. dr hab. Józef Andrzejewski

Numer projektu: 2016/22/M/ST2/00183

Czas realizacji projektu: 2017-03-24 – 2020-03-23

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: HARMONIA; edycja 8

Środki finansowe: 383910 PLN