Nanostruktury TiO2 na potrzeby systemów neuromorficznych – poznanie podstawowych zjawisk zachodzących w nieorganicznych synapsach

Tytuł projektu: Nanostruktury TiO2 na potrzeby systemów neuromorficznych – poznanie podstawowych zjawisk zachodzących w nieorganicznych synapsach

Kierownik projektu: dr Maciej Jakub Rogala

Numer projektu: 2016/21/D/ST3/00955

Czas realizacji projektu: 2017-03-08 – 2020-03-07

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu: SONATA; edycja 11

Środki finansowe: 503900 PLN