Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał dr. Karolowi Szałowskiemu 3-letnie stypendium dla młodych wybitnych naukowców

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał dr. Karolowi Szałowskiemu 3-letnie stypendium dla młodych wybitnych naukowców prowadzących wysokiej jakości badania i posiadających imponujący dorobek naukowy (2012).