Dorota Anna Kowalczyk

, mgr inż.
Stanowisko:
doktorant
E-mail:
Telefon:
(+48) 42 635-56-94
Pokój:
B 126
Ostatnie publikacje:
4
M. Cichomski, M. Prowizor, D.A. Kowalczyk, A. Sikora, D. Batory, M. Dudek
Comparison of the Physicochemical Properties of Carboxylic and Phosphonic Acid Self-Assembled Monolayers Created on a Ti-6Al-4V Substrate
Materials, 13, 5137 (2020) DOI:10.3390/ma13225137
3
P. Krukowski, D.A. Kowalczyk, M. Piskorski, P. Dąbrowski, M. Rogala, P. Caban, P. Ciepielewski, J. Jung, J.M. Baranowski, J. Ulański, Z. Klusek
Work Function Tunability of Graphene with Thermally Evaporated Rhenium Heptoxide for Transparent Electrode Applications
Advanced Engineering Materials, , 1900955 (2019) DOI:10.1002/adem.201900955
2
P. Dąbrowski, M. Rogala, I. Pasternak, P. Krukowski, J.M. Baranowski, W. Strupiński, I. Lutsyk, D.A. Kowalczyk, S. Pawłowski, Z. Klusek
Early oxidation stages of germanium substrate in the graphene/Ge(001) system
Carbon, 149, 290-296 (2019) DOI:10.1016/j.carbon.2019.04.036
1
I. Lutsyk, M. Rogala, P. Dąbrowski, P. Krukowski, P.J. Kowalczyk, A. Busiakiewicz, D.A. Kowalczyk, E. Łacińska, J. Binder, N. Olszowska, M. Kopciuszyński, K. Szałowski, M. Gmitra, R. Stępniewski, M. Jałochowski, J.J. Kołodziej, A. Wysmołek and Z. Klusek
Electronic structure of commensurate, nearly commensurate, and incommensurate phases of 1T−TaS2 by angle-resolved photoelectron spectroscopy, scanning tunneling spectroscopy, and density functional theory
PHYSICAL REVIEW B, 98, 195425 (2018) DOI:10.1103/PhysRevB.98.195425
Ostatnie konferencje:
20
D.A. Kowalczyk, M. Rogala, P. Dąbrowski, K. Szałowski, P. Krukowski, Z. Klusek
Re2O7/graphene heterostructure towards transparent anode in OLEDs
Graphene Week 2019 23 - 27 września 2019, Helsinki, Finland
19
A. Rydosz, K. Zakrzewska, E. Kusior, P. Krukowski, D.A. Kowalczyk, Z. Klusek
Hierarchically structured MoOx thin films for gas sensor and OLED applications
2019 E-MRS Fall Meeting 16 - 19 września 2019, Warsaw, University of Technology, Poland
18
E.Z. Frątczak, D.A. Kowalczyk, M. Rogala, P. Dąbrowski, Z. Sieradzki, Z. Klusek
Design and morphological analysis of printed nanoparticle based silver ink for electronic devices (oral)
XXIVth International Krutyń Summer School 2019 01 - 07 września 2019, Krutyń, Poland
17
D.A. Kowalczyk, M. Rogala, P. Dąbrowski, K. Szałowski, P. Krukowski, Z. Klusek
Studies of the electronic structure of graphene/rhenium oxide heterostructures for anode application in OLEDs (oral)
XXIVth International Krutyń Summer School 2019 01 - 07 września 2019, Krutyń, Poland
16
M. Piskorski, P. Krukowski, W. Kozłowski, I. Lutsyk, D.A. Kowalczyk, P. Dąbrowski, M. Rogala, P.J. Kowalczyk, Z. Klusek
Spektroskopia Ramana w atmosferze gazu obojętnego oraz w warunkach ultra wysokiej próżni (poster)
IX Krajowa Konferencja Nanotechnologii 2019 01 - 03 lipca 2019, Wrocław, Polska
15
D.A. Kowalczyk, M. Rogala, P. Dąbrowski, K. Szałowski, P. Krukowski, Z. Klusek
Heterostruktury grafenu z tlenkami renu do zastosowań w organicznych diodach emitujących światło (poster)
IX Krajowa Konferencja Nanotechnologii 2019 01 - 03 lipca 2019, Wrocław, Polska
14
M. Rogala, P. Dąbrowski, I. Lutsyk, D.A. Kowalczyk, E. Łacińska, I. Pasternak, W. Strupiński, J.M. Baranowski, A. Wysmołek and Z. Klusek
Van der Waals hybrid structures: 1T-TaS2/graphene and Bi2Se3/graphene systems (poster)
Graphene2019 24 - 28 czerwca 2019, Rome, Italy
13
D.A. Kowalczyk, M. Rogala, P. Dąbrowski, P. Krukowski, Z. Klusek
Manipulacja nanocząstkami Re2O7 osadzonymi na grafenie (poster)
III Doktoranckie Sympozjum Nanotechnologii NanoMat 13 - 14 czerwca 2019, Łódź, Polska
12
D.A. Kowalczyk, P. Krukowski, M. Rogala, P. Dąbrowski, M. Kopciuszyński, P. Ciepielewski, P. Caban, J.M. Baranowski, Z. Klusek
Alternation of Work Function of Graphene/Transition Metal Oxide Heterostructures (poster)
Graphene Study 2019 03 - 08 lutego 2019, Obergurgl, Austria
11
E.Z. Frątczak, D.A. Kowalczyk, K. Pabianek, P. Dąbrowski, M. Rogala, J. Czerwińska, T. Kłąb, W. Kozłowski, A. Busiakiewicz, P.J. Kowalczyk, Z. Sieradzki, Z. Klusek
Wykorzystanie technik skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań do badania wielowarstwowych wydruków Ink-Jet na potrzeby elektroniki elastycznej (poster)
X Seminarium Badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań STM/AFM 2018 28 listopada - 02 grudnia 2018, Zakopane, Polska
10
M. Rogala, P. Dąbrowski, P.J. Kowalczyk, I. Własny, W. Kozłowski, A. Busiakiewicz, I. Lutsyk, D.A. Kowalczyk, E.Z. Frątczak, L. Lipińska, J.M. Baranowski, Z. Klusek
W jaki sposób (nie) badać cienkich warstw tlenku grafenu - wpływ procesu pomiaru na materiał (poster)
X Seminarium Badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań STM/AFM 2018 28 listopada - 02 grudnia 2018, Zakopane, Polska
9
P.J. Kowalczyk, W. Kozłowski, A. Busiakiewicz, M. Rogala, P. Dąbrowski, S. Pawłowski, J. Czerwińska, E.Z. Frątczak, M. Piskorski, P. Krukowski, D.A. Kowalczyk, K. Pabianek, I. Lutsyk, Z. Klusek
Struktura elektronowa bizmutenu (poster)
X Seminarium Badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań STM/AFM 2018 28 listopada - 02 grudnia 2018, Zakopane, Polska
8
D.A. Kowalczyk, P. Krukowski, M. Rogala, P. Dąbrowski, P. Ciepielewski, P. Caban, J.M. Baranowski, Z. Klusek
Układy hybrydowe grafen-tlenek metalu przejściowego w zastosowaniu do elastycznej elektroniki organicznej (wykład)
X Seminarium Badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań STM/AFM 2018 28 listopada - 02 grudnia 2018, Zakopane, Polska
7
P. Dąbrowski, A. Materna, M. Rogala, P. Krukowski, A. Busiakiewicz, W. Kozłowski, P.J. Kowalczyk, I. Lutsyk, D.A. Kowalczyk, M. Kopciuszyński, M. Jałochowski, Z. Klusek
Własności elektronowe hybrydowych materiałów Diracana przykładzie układu grafen/Bi2Se3 (wykład)
IV Krajowa Konferencja „Grafen i inne materiały 2D” 24 - 26 września 2018, Szczecin, Polska
6
D.A. Kowalczyk, P. Krukowski, M. Rogala, P. Dąbrowski, P. Ciepielewski, P. Caban, J.M. Baranowski, Z. Klusek
Badania układów hybrydowych grafen-tlenek metalu przejściowego w zastosowaniu do elastycznej elektroniki organicznej (wykład)
IV Krajowa Konferencja „Grafen i inne materiały 2D” 24 - 26 września 2018, Szczecin, Polska
5
A. Rydosz, E. Kusior, K. Zakrzewska, P. Krukowski, D.A. Kowalczyk, Z. Klusek
MoO /graphene thin film system for organic electronics (poster)
Nanosmat 2018 - 13th International Conference on Surfaces, Coatings and Nanostructured Materials 11 - 14 września 2018, Gdańsk, Polska
4
Z. Klusek, I. Lutsyk, D.A. Kowalczyk, K. Pabianek, P. Dąbrowski, M. Rogala, A. Busiakiewicz, P. Krukowski, P.J. Kowalczyk, W. Kozłowski, J. Ulański, J. Jung, G. Wiosna-Sałyga
Grafenowe układy hybrydowe: fizyka, wytwarzanie, zastosowania.
XXI Kryształy Molekularne 2018 03 - 07 września 2018, Łódź-Kolumna, Polska
3
D.A. Kowalczyk, P. Krukowski, M. Rogala, P. Dąbrowski, P. Ciepielewski, P. Caban, J.M. Baranowski, Z. Klusek
Układy hybrydowe grafen-tlenek metalu przejściowego w zastosowaniu do elastycznej elektroniki organicznej - osadzanie i charakteryzacja tlenków molibdenu i renu (wykład)
II Doktoranckie Sympozjum Nanotechnologii NanoMat 21 - 22 czerwca 2018, Łódź, Polska
2
P. Krukowski, A. Rydosz, P. Dąbrowski, M. Rogala, A. Busiakiewicz, D.A. Kowalczyk, K. Zakrzewska, Z. Klusek
The investigation of growth and structure of thin layers of molybdenum oxide on Si with the aim of building the graphene-based transparent electrodes for organic light emitting diode (OLED) (poster)
The 8th International Symposium on Surface Science (ISSS-8) 22 - 26 października 2017, Tsukuba, Japan
1
D.A. Kowalczyk, I. Lutsyk, P. Dąbrowski, M. Rogala, P. Krukowski, M. Kopciuszyński, M. Jałochowski, Z. Klusek
ARPES and STM/STS data correlation in investigations of doped graphene on 4H-SiC(0001) and Ge(001) surfaces (poster)
XII Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego KSUPS`17 04 - 07 września 2017, Gdańsk, Polska